Nigdy już nie przestanę Cię wielbić… czyli wspólnota OD NOWA po 20-leciu

Liście z drzew już spadły, 20 lat minęło, jesień, czas przemijania… Czy to znaczy, że nasz czas się kończy? Czy to znaczy, że teraz już tylko zaczniemy wspominać czas świetności i młodości?... Dzięki Bogu okazuje się, że NIE. Dlaczego? Bo Ten, który nas powołał 20 lat temu, On waśnie powołuje nas na nowo, byśmy ciągle się odnawiali, ciągle byli młodzi i narobili jeszcze więcej „rabanu”… Okazuje się, że w zamyśle naszego Pana owe 20 lat to dopiero początek. Teraz dopiero się zacznie.

Bo jak się okazuje On ciągle ma pomysł na naszą wspólnotę i raz jeszcze mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Mk 16, 15nn
    Jeśli więc komuś wydawało się, że zna już naszą wspólnotę, (bo już tyle lat się znamy) jeśli ktoś myśli, że w związku z tą długoletnią znajomością to już wie, czego się spodziewać, to okazuje się, że nasz Pan ciągle chce nas zaskakiwać, czyniąc swoje znaki, dokonując swoich cudów pośród nas, szerząc Królestwo Boże. Na szczęście jest jeszcze tak, że nasz Bóg nas zaskakuje. Pozwólmy się Mu zaskoczyć, tak jak Mojżesz pozwolił się Bogu zaskoczyć w spotkaniu z Nim w krzaku gorejącym. Najpierw pozwolił się zadziwić i zainteresować tym niezwykłym zjawiskiem, na tyle, że podjął decyzję :”Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku”. Wj 3,3. I my we wspólnocie w ostatnim czasie doświadczyliśmy nowego spotkania z naszym Bogiem, który nas powołuje na nowo, byśmy podjęli Jego misję. Byśmy, podobnie jak Mojżesz, podjęli misję w nowy sposób. Już nie po swojemu, czysto po ludzku, trzymając się naszych ludzkich pomysłów, naszych sposobów ulepszania świata, głoszenia Królestwa. Wiemy, że Mojżesza takie właśnie ludzkie wizje polepszania świata doprowadziły do morderstwa i ucieczki na długie lata, ucieczki przed światem, przed powołaniem, przed Bogiem, przed samym sobą skutkując zamknięciem się w świecie swoich lęków, obaw i frustracji. Tymczasem z tego wszystkiego wyprowadza nas nasz dobry Bóg, nasz Pan. A właściwie to spotkanie z Nim. Wyprowadza nas z tego wszystkiego co zostawiamy za sobą, z naszej przeszłości i prowadzi nas ku temu co jest przed nami. A czeka nas świetlana przyszłość, której już teraz doświadczamy jako teraźniejszość, albowiem  już możemy dostrzec pierwsze owoce tego czasu łaski i objawiającej się chwały Bożej, czasu spotkania z żywym Bogiem, spotkania, które rodzi nowe powołanie. Wielu z nas we wspólnocie mówi o doświadczeniu spotkania z Nim, poruszeniu serca, które prowadzi do nowego świadczenia o Jego działaniu. Rodzi się w nas coraz większa otwartość na Ducha Świętego objawiającego się w charyzmatach. Spełniają się słowa proroctw wypowiedzianych nad wspólnotą. Dzieci i młodzież z naszej wspólnoty, świadczą o doświadczeniu Bożej miłości, mają wizje i proroctwa, osoby będące we wspólnocie doświadczają snów proroczych, a także świadczą o uzdrowieniu wewnętrznym.  Otwieramy się na nowo na uwielbienie, doświadczając Boga objawiającego swoją chwałę i działającego cuda w czasie, gdy my uwielbiamy.
    Pozostaje nam dziękować Bogu za ten czas nawiedzenia, otwartego nieba nad nami, czas błogosławieństwa oraz trwać dalej w tym doświadczeniu. Mamy świadomość, że to czego mogliśmy doświadczyć podczas minionego "Weekendu z Armią Dzieci", i ciągle doświadczamy, jest dla nas darem ale i zadaniem. Zadaniem, byśmy podeszli bliżej na spotkanie z Nim, poszli dalej tam, gdzie On nas posyła. Dlatego też modlimy się byśmy nie zaprzepaścili tej łaski i pozostajemy ufni, że Ten, który zapoczątkował te dobre dzieło skończy go.
Nigdy już nie przestanę Cię wielbić, każdego dnia najważniejszy jesteś Ty…Ps. W minionym czasie nauczyliśmy się, że Pan powołuje nie tylko nas, ale też nasze dzieci. Uczymy się tego, że dzieci są równoprawnymi członkami wspólnoty, mają tego samego Ducha Świętego co my dorośli, a Bóg ucząc nas pokory posługuje się dziećmi. Dlatego też od naszego 20-lecia spotkania przeżywamy wspólnie z dziećmi, trwając wspólnie na modlitwie. Czuj się zaproszony na nasze spotkania modlitewne razem z dziećmi. Nikt Cię nie wyprosi ze spotkania, dlatego, że jesteś z dzieckiem.

 ********************
Zobacz co działo się podczas obchodów 20-lecia naszej wspólnoty, 4-6 października 2013, z perspektywy zespołu Armia Dzieci, który animował to wydarzenie. Dzięki za Waszą posługę!


 

Zobacz galerię "Weekend z Armią Dzieci"

Polecamy:

Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny Miłujcie się! Dwumiesięcznik Odnowy
Free business joomla templates