O nas

"Jeshuah" znaczy "Bóg jest zbawieniem"

 

 

Kim jesteśmy?

 

Naszą wspólnotę tworzą zwykli ludzie, którzy wierzą że swoje życie warto budować na Bogu. On zna nas lepiej niż my sami i kocha bezwarunkowo, czego dał dowód posyłając na świat swego jedynego Syna – Jezusa (Ewangelia wg Św. Jana 3,16). Jezus, który umarł za nasze grzechy a następnie zmartwychwstał pokonując śmierć żyje,  ma taką samą moc i działać  dziś, tak samo jak 2000 lat temu. Doświadczyliśmy i doświadczamy każdego dnia że On chce nas prowadzić na drodze naszego życia (Ewangelia wg Św. Mateusza 28,20). On jest naszym Panem i Zbawicielem. Wierzymy, że Duch Święty, który został zesłany w Dzień Pięćdziesiątnicy może tak samo nas wzmacniać i ożywiać także i dziś (Dzieje Apostolskie 2, 1-4).
Chcemy wspólnie dzielić się Słowem Bożym, czyli Pismem Świętym które jest skuteczną instrukcją dla człowieka na każdy czas i na każdą sytuację (List do Hebrajczyków 4,12). Chcemy też czerpać z mądrości i tradycji Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa które współtworzymy.
Jak każdy człowiek doświadczamy różnych problemów, ale staramy się na nie spojrzeć z innej perspektywy.

Co jest naszym celem?

 

Naszym celem jest ciągłe wzrastanie w Bogu i uczenie się od Niego miłości. Chcemy zachwycać się Jezusem oraz uświadamiać sobie i przyjmować obdarowanie w Duchu Świętym.
Tak jak potrafimy – chcemy być Jego świadkami na co dzień oraz przez podejmowanie różnych działań ewangelizacyjnych.

 

Dlaczego tworzymy wspólnotę?

 

Bardzo trudno jest wzrastać w wierze bez wsparcia osób podobnie myślących. Dlatego wspólnotowa modlitwa, rozmowa, dzielenie się doświadczeniami są dla nas bardzo ważne. Podczas spotkań ładujemy nasze duchowe baterie. Przez wiele lat tutaj narodziło się wiele przyjaźni, są nawet wspólnotowe małżeństwa.
Powodów dlaczego jesteśmy razem jest zdecydowanie więcej – zachęcamy do zapoznania się z krótkimi świadectwami bycia we wspólnocie. 

 

Więcej informacji o naszej wspólnocie:

Historia wspólnoty "Jeshuah"

Posługi, czyli co aktualnie robimy?

Gdzie i kiedy się spotykamy?

Świadectwa, czyli dlaczego jestem we wspólnocie?

 

 ----------------------------------------------------------------------------

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, czym jest Odnowa w Duchu Świętym zapraszamy Cię do odwiedzenia strony: www.odnowa.org

 

Polecamy:

Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny Miłujcie się! Dwumiesięcznik Odnowy
Free business joomla templates