Co aktualnie robimy?

Wierzymy, że Pan powołuje każdego do działania i służby. A skoro powołuje to również uzdalnia – daje wszelkie potrzebne dary i charyzmaty, dzięki którym można odczytywać i realizować swoje powołanie (2 Tm 1, 9) i służyć innym.

Na przestrzeni lat realizowaliśmy najróżniejsze dzieła ewangelizacyjne. Były to różne przedsięwzięcia mniejsze lub większe, ale zawsze wypływały z potrzeby serca. Tym co otrzymaliśmy za darmo, chcemy dzielić się również i dziś. Aktualnie w naszej wspólnocie działają różne diakonie i posługi.

Diakonia rozeznania i Słowa

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga – i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi. (…) Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tych zaś, którzy Je przyjęli obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.” (J 1, 1-4.10-12)

Diakonia rozeznania i Słowa jest diakonią służby całej wspólnocie. Spotkania tej diakonii są czasem modlitwy i wsłuchiwania się w Słowo Boże. To właśnie Słowo Boże jest najwspanialszym darem, jaki otrzymujemy od Pana Boga. Słowo Boże stwarza, jest źródłem życia, ma moc nawrócenia. Jego słuchanie rodzi wiarę, daje nadzieję i uczy miłości. Słowo Boże spisane w Biblii rozpala serca i pociąga do Boga. Jego rozeznawanie pozwala odkryć oblicze Boga pełnego miłosierdzia i miłości do każdego człowieka. Tę prawdę członkowie diakonii starają się przekazać całej wspólnocie poprzez katechezy głoszone w trakcie piątkowych spotkań wspólnotowych.

Diakonia modlitwy wstawienniczej

„Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”
Mt 18, 19-20

Jeśli czujesz się osamotniony w wołaniu do Pana… a może masz pragnienie wspólnego zapraszania Jezusa w codzienność… lub chcesz prosić, ale nie wiesz, czy aż o tak wielkie i bliskie Twemu Sercu sprawy możesz Go prosić to przyjdź! Przekonaj się! Ten czas jest dla Ciebie!!! ON jest dla Ciebie!

Diakonia modlitwy wstawienniczej posługuje modlitwą w salce przy kościele, w wybrane poniedziałki po wcześniejszym umówieniu się. Skorzystaj proszę z formularza kontaktowego.

Diakonia uwielbienia

 „w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 18); „bądźcie wdzięczni (…) wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu przez Niego” (Kol 3,15-17); „trwajcie gorliwie na modlitwie czuwając na niej wśród dziękczynienia” (Kol 4, 2).

Jeżeli poznasz Boga to zaczynasz odczuwać potrzebę oddawania Mu chwały, nie tylko za to co czyni, ale przede wszystkim za to, że jest. Kto śpiewa modli się dwa razy, a kto fałszuje trzy… lubimy powtarzać te słowa, bo wyrażają naszą wielką radość z tego, że możemy posługiwać swoimi talentami, umiejętnościami by wielbić Boga i wyśpiewywać dziękczynienie za wszystko co czyni w naszym życiu. Diakonia to miejsce gdzie możesz realizować swoje powołanie…  gdzie możesz korzystać z radości jaką daje uwielbienie Boga i dzielić się nią z wszystkimi, którzy słuchają… jeżeli oczywiście są w stanie to wytrzymać ?

Diakonia formacji dzieci

„Potomstwo moje Jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: Pan to uczynił.”
Ps 22, 31-32

Ponieważ dużą część naszej wspólnoty stanowią dzieci, pragniemy zapewnić im również odpowiednią formację. Chcemy, że dzieci uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych oraz małych grupach, również wzrastały w wierze i doświadczały tego co my. Nie chcemy organizować dla nich „przechowalni”, dlatego powołaliśmy do tego specjalną diakonię. 

Msza Święta rodzinna

„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”
Mk 10, 13-16

Zapraszamy na Msze Św. rodzinne animowane przez Diakonię Uwielbienia naszej wspólnoty. Prowadzimy je w roku szkolnym w niedziele o godzinie 11.15.

Chcielibyśmy, aby każdy, kto uczestniczy w tej Mszy Świętej (nieważne czy ma lat 3 czy 103), mógł doświadczyć obecności żywego Boga w żywym Kościele. Może nie zawsze jest tutaj cicho i spokojnie, ale zawsze radośnie i spontanicznie!

Grupy dzielenia

Szczególnym miejscem spotkania z Panem Bogiem i ludźmi są grupy dzielenia. Spotkania w małych grupach dzielenia, w których jest od kilku do kilkunastu osób, odbywają się raz w miesiącu w domach. Tutaj w nieco mniejszym gronie, możemy bliżej skupić się na temacie na dany miesiąc. Dzielimy się doświadczeniem tego, jak Pan działa w naszym życiu, gdzie doświadczamy jego miłości, ale też trudności, itd. Jest też czas na wspólną modlitwę i oczywiście małe co nieco do zjedzenia ?

Rekolekcje, inne aktywności

Nasza wspólnota raz w roku (najczęściej we wrześniu) wyjeżdża na rekolekcje wspólnotowe. Jest to wyjątkowy czas, kiedy możemy więcej czasu spędzić razem oraz zaczerpnąć Powietrza na nowy rok. Tematyka rekolekcji jest bardzo różna – z reguły odpowiada aktualnym potrzebom wspólnoty. Mamy kilka sprawdzonych miejsc niedaleko Poznania, gdzie oprócz odpowiedniego klimatu dla formacji jest też czas i miejsce na nieco rozrywki (np. nocne oglądanie filmów i koncertów ? ) i spędzenie czasu z rodziną.

Oczywiście nie jest to wszytko, co dzieje się u nas. Istnieje sporo mniej „formalnych” aktywności podczas których razem spędzamy czas i poznajemy się, np. wspólne wyjścia i wyjazdy na koncerty, do kina czy na piłkarzyki do pubu. Wśród rodzin wspólnotowych są również amatorzy wspólnych wyjazdów wakacyjnych oraz gier zespołowych. Niektórzy co tydzień spotykają się aby grać w koszykówkę na sali… Pomysłów nie brakuje – z czasem jest już nieco gorzej..