„Jeshuah” znaczy „Bóg jest zbawieniem”

Bóg

Naszym celem jest ciągłe wzrastanie w Bogu i uczenie się od Niego miłości. Chcemy zachwycać się Jezusem oraz uświadamiać sobie i przyjmować obdarowanie w Duchu Świętym. Tak jak potrafimy – chcemy być Jego świadkami na co dzień oraz przez podejmowanie różnych działań ewangelizacyjnych. On zna nas lepiej niż my sami i kocha bezwarunkowo, czego dał dowód posyłając na świat swego jedynego Syna – Jezusa (J 3,16). Jezus, który umarł za nasze grzechy a następnie zmartwychwstał pokonując śmierć. Jezus żyje i ma taką samą moc działać dziś, jak 2000 lat temu. Doświadczyliśmy i doświadczamy każdego dnia że On chce nas prowadzić na drodze naszego życia (Mt 28,20). On jest naszym Panem i Zbawicielem. Wierzymy, że Duch Święty, który został zesłany w Dzień Pięćdziesiątnicy może tak samo nas wzmacniać i ożywiać także i dziś (Dz 2,1-4). Chcemy wspólnie dzielić się Słowem Bożym, czyli Pismem Świętym które jest skuteczną instrukcją dla człowieka na każdy czas i na każdą sytuację (Hbr 4,12).

 Wspólnota

Bardzo trudno jest wzrastać w wierze bez wsparcia osób podobnie myślących. Dlatego wspólnotowa modlitwa, rozmowa, dzielenie się doświadczeniami są dla nas bardzo ważne. Podczas spotkań ładujemy nasze duchowe baterie. Przez wiele lat tutaj narodziło się wiele przyjaźni, są nawet wspólnotowe małżeństwa. Naszą wspólnotę tworzą zwykli ludzie, którzy wierzą że swoje życie warto budować na Bogu. Chcemy czerpać z mądrości i tradycji Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa które współtworzymy. Jako wspólnota Odnowy w Duchu Świętym chcemy w szczególny sposób przyjmować Jego ożywcze obdarowanie, które jest dla każdego i żyć nim na co dzień (1 Kor 12, Ga 5,22). Dzięki Duchowi Świętemu możemy poznawać kim jest Bóg Ojciec i Syn Boży (1 Kor 12,3, Gal 4,6), to On oświeca nasz umysł (Kor 2,11-13) i jest dawcą nadziei (Rz 15,13).Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej czym jest Katolicka Odnowa w Duchu Świętym odwiedź strony:
http://www.odnowa.archpoznan.pl/index.html
https://www.odnowa.org/

 Rodzina

Powołanie do życia w rodzinie jest szczególną drogą wspólnego poznawania Boga i budowania z nim relacji. Pragniemy, aby nie tylko „single”, ale również całe rodziny mogły aktywnie uczestniczyć w życiu naszej wspólnoty. Dzieci nie pozwalają nam popadać w rutynę i uczą nas spontaniczności oraz prostoty w modlitwie. My, na tyle na ile umiemy, pomagamy im poznawać Boga. Widzimy, że Bóg staje się dla nich naprawdę ważny. Tak ważny, że chcą Go lepiej poznać i podejmują swoje pierwsze życiowe decyzje razem z Nim. Widzimy też, że Pan Bóg wypełnia przez nie swoje obietnice:
„Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.”
Ps 8,3