Rekolekcje odnowy wiary – niezbędnik uczestnika

Na tej stronie zamieszczamy więcej informacji na temat rekolekcji odnowy wiary. Tutaj też będziemy publikować kolejne materiały. Zachęcamy do włączenia się, spotkania z żywym Jezusem oraz przeżywania tego czasu razem z nami! Owocnych rekolekcji!


CZYM SĄ REKOLEKCJE ODNOWY WIARY?

To czas szczególnego odkrywania, odnawiania, pogłębiania i umacniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Dzieje się to poprzez spotkania we wspólnocie na konferencjach, wspólnej modlitwie i rozmowie o Bogu oraz poprzez osobiste codzienne czytanie i rozważanie Słowa Bożego.

Każdy z nas przychodzi na te rekolekcje w innym momencie swojego życia, każdy ma inne doświadczenia związane z przeżywaniem wiary, z religią. Każdy ma inne, bardzo osobiste i indywidualne, wyobrażenie Pana Boga i tego jak działa w naszym życiu. Rekolekcje Odnowy Wiary są czasem duchowej pielgrzymki. Każdy z nas wyrusza w nią samodzielnie, ale idziemy też jako pewna wspólnota ludzi, którzy chcą lepiej poznać Pana Boga. Każdy inaczej będzie ten czas przeżywał. Przeważającą część każdy z nas spędzi na osobistych spotkaniach na modlitwie z Panem Bogiem. Ale będziemy się też spotykali razem co tydzień lub dwa na wspólnym słuchaniu konferencji i wspólnej modlitwie.

Przebieg spotkań w kościele

W ciągu rekolekcji jest zaplanowanych 7 spotkań. Wszystkie spotkania będziemy rozpoczynali modlitwą do Ducha Świętego, następnie będzie konferencja. Odpowiedzią na usłyszaną treść będzie modlitwa uwielbienia we wspólnocie jaką tworzymy. Po tej części spotkania będzie czas na rozmowy o Bogu pomiędzy uczestnikami rekolekcji.

Codzienna modlitwa osobista

To najważniejszy element tych rekolekcji – codzienna modlitwa do Pana Boga i osobiste czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Na każdym spotkaniu w kościele uczestnicy otrzymają kartki z fragmentami Słowa Bożego do osobistej modlitwy na każdy dzień aż do następnego spotkania.Oprócz tego przygotowane zostały porady jak przygotowywać się do tej codziennej osobistej modlitwy oraz jak tą modlitwę, mającą na celu rozważenie Słowa Bożego i odniesienie jego treści do naszego życia, przeprowadzić.Zachęcamy, aby każdyzałożył swój osobisty notatnik, w którym będzie mógł spisywać swoje refleksje z danego dnia rekolekcji. Notatnik jest tylko dla uczestnika. Nikt inny nie będzie miał do niego wglądu. Notowane refleksje służą temu, aby każdy mógł zobaczył jak Pan Bóg działa w jego sercu, umyśle, życiu przez czas rekolekcji. Czasami dopiero powrócenie do notatek sprzed kilku dni lub tygodni pozwala nam zobaczyć jak wielki postęp w odkrywaniu miłości Boga do nas, już się dokonał.


CODZIENNA MODLITWA OSOBISTA – PORADNIK

Kiedy się modlić?

Pora dnia na modlitwę jest dowolna. Warto zadbać o to, aby modlitwa w trakcie całych rekolekcji odbywała się każdego dnia o stałej porze. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątkowe sytuacje, ale stały rytm jest bardzo pożądany, bo pozwala zaplanować czas na modlitwę a także utrzymywać samodyscyplinę w jej codziennym podejmowaniu.

Jak przygotować się do modlitwy – medytacji?

Po prostu przeczytać fragment Pisma Świętego na dany dzień lub obejrzeć film na dany dzień. Dobrze jest dać sobie trochę czasu, aby Słowo Boże mogło „pracować” w naszym sercu i umyśle. Dlatego, jeżeli zdecyduję się na modlitwę wieczorną, to fragment czytam pierwszy raz już rano tego dnia. A jeżeli chcę modlić się rano, to czytam go po południu lub wieczorem dnia poprzedniego.

Jak przeprowadzić modlitwę – medytację?

Czynię znak krzyża.

Czytam jeszcze raz dany fragment Pisma Świętego (lub oglądam film) i próbuję wyobrazić sobie daną sytuację opisaną w fragmencie. Próbuję wybrać te fragmenty, pojedyncze słowa, które najbardziej mnie poruszają. Mogę także próbować wyobrazić sobie pewien obraz opisany w tekście, który będzie mi pozwalał trwać w medytacji.

Wybrane fragmenty, słowa rozważam w trzech krokach:

1. Co mówi Bóg?
2. Jak to odnosi się do mojego życia?
3. Co zamierzam z tym zrobić?

Pod koniec czasu przeznaczonego na medytację w krótkiej osobistej rozmowie z Bogiem dziękuję Mu za spędzony z Nim czas i za to wszystko co mi pokazał o moim życiu, o mnie samym. Mogę poprosić także o łaskę wytrwania w postanowieniach, które podjąłem w czasie medytacji.

Kończę znakiem krzyża.

W notatniku robię notowaną refleksję z tego co mi pokazał Bóg.


FRAGMENTY SŁOWA BOŻEGO NA CODZIENNĄ MODLITWĘ

23.04 (sob) Iz 55,1-9

24.04 (nd) J 10,10-11

25.04 (pon) Doświadczenie miłości ludzkiej a miłość Boża.

26.04 (wt) Mt 7,24-27

27.04 (śr) J 15, 9-17

28.04 (czw) Mk 4,14-20

29.04 (pt) J 17,20-26

30.04 (sob) Rz 6,8-11

01.05 (nd) Ez 36,24-28

02.05 (pon) Bezwarunkowość Bożej miłości.

03.05 (wt) Iz 54, 7-10

04.05 (śr) Rz 8,38,39

05.05 (czw) Łk 15,11-32

06.05 (pt) Co, gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu? Doświadczenie grzechu. Spotkanie w kościele.

07.05 (sob)  Rdz 3,16-19                                                                     

08.05 (nd)  Rz 5,12

09.05 (pon) Fałszywa wolność. Złe użycie wolności.     

10.05 (wt)  Rz 3,23

11.05 (śr)  Rz 1,18-23

12.05 (czw)  Rz 1,29-31

13.05 (pt)   Rz 3,12

14.05 (sob)  8,34

15.05 (nd)  Rz 6,23

16.05 (pon)  Od mniejszego grzechu do większego. Ułuda grzechu i iluzja szczęścia.

17.05 (wt)  Ps 14,1-4

18.05 (śr)   Łk 6,41-42

19.05 (czw)  Łk 11,34-36

20.05 (pt)   Odpowiedź Boga na grzech – zbawienie w Jezusie. Spotkanie w kościele.

21.05 (sob) J 3, 16-17

22.05 (nd) Rz 5, 8-11

23.05 (pon) Czy Bóg jest sędzią i karze?

24.05 (wt) 1J 1,8-10

25.05 (śr) Mt 26, 26-27

26.05 (czw) Kol 1, 13-14, 19-20

27.05 (pt) Złożyć nadzieję w Bogu żywymwyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

28.05 (sob)  Ap 3,20

29.05 (nd)  Mt 7,21-27

30.05 (pon)  Bóg, który towarzyszy i Boża wola.

31.05 (wt)  1J 5,1-5

01.06 (śr)  Hbr 8,8-12

02.06 (czw)  J 15,14-17

03.06 (pt)  Przyjmij dar Ducha Świętego.  Spotkanie w kościele

04.06 (sob) J14,16-17

05.06 (nd) Rz 8,26

06.06 (pon) Duch Święty – wspomożyciel – Paraklet 

07.06 (wt) 1Kor 6,19

08.06 (śr) Rz 8,15b-16

09.06 (czw) J 20,19b-23

10.06 (pt) Życie w Duchu Świętym – rozeznawanie w Duchu Świętym. Spotkanie w Kościele.

11.06 (sob) Mt 3,13-4,1

12.06 (nd) J 14,15-17.26

13.06 (pon) Przyjęcie Ducha Świętego to nie porzucenie rozumu. 

14.06 (wt) Mt 4,2-4

15.06 (śr) Mt 4,5-7

16.06 (czw) Mt 4,8-11

17.06 (pt) Dz 15,7-11

18.06 (sob) Dz 16,6-10

19.06 (nd) Dz 17,22-34

20.06 (pon) Życie w Duchu Świętym a wytrwałość. 

 21.06 (wt) Dz 19,1-7

 22.06 (śr) Dz 20,7-12

 23.06 (czw) Dz 20,27-38

 24.06 (pt) Wspólnota. Spotkanie w kościele.