Kim jesteśmy?

Naszą wspólnotę tworzą zwykli ludzie, którzy wierzą że swoje życie warto budować na Bogu. On zna nas lepiej niż my sami i kocha bezwarunkowo, czego dał dowód posyłając na świat swego jedynego Syna – Jezusa (Ewangelia wg Św. Jana 3,16). Jezus, który umarł za nasze grzechy a następnie zmartwychwstał pokonując śmierć żyje,  ma taką samą moc i dziś, tak samo jak 2000 lat temu. Doświadczyliśmy i doświadczamy każdego dnia że On chce nas prowadzić na drodze naszego życia (Ewangelia wg Św. Mateusza 28,20). Treści te chcemy przeżywać wspólnie z naszymi dziećmi i pragniemy aby odkrywały bogactwo Kościoła.

więcej...

Świadectwa

Nad każdym z nas czuwa Boża opatrzność lecz nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Oddajemy Jemu chwałę nie tylko wtedy gdy jesteśmy obsypywani łaską ale przede wszystkim wtedy gdy po ludzku brakuje sił. Właśnie wtedy Pan ukazuję swą prawdziwą miłość do nas

więcej...

Co dziś Bóg mówi do ciebie?

więcej...

Free business joomla templates